Implementatie

Change begeleiding reorganisatie HR-dienst na fusie in ziekenhuissector

TwInsight begeleidt de change op de HR dienst van een ziekenhuis.

Organisatieontwikkeling in functie van groeiversnelling- machinebouw

Om verdere groei van dit succesvol bedrijf te faciliteren werken we samen met alle interne stakeholders aan zowel een aangepaste structuur alsook een culturele switch. Hierbij staat het onderling samenwerken, het functioneren als team en de accountability van iedere medewerker centraal. Ook de procesflows worden hertekend in functie van een vlottere internationale samenwerking en verdere expansie.

Proactief professionaliseren in functie van groei – high end domotica

Proactief professionaliseren in functie van exponentiële groei is een slimme zet. TwInsight begeleidt haar klant hierbij op vlak van cultuur (verdere professionalisering van HR beleid) en structuur (interne proces-flows). De komst van extern kapitaal, en verkenning van nieuwe buitenlandse markten vraagt tegelijk een wendbare alsook een intern sterke organisatie.

lees meer

Versterking HR-beleid en Integratiemanagement in de auditsector

TwInsight begeleidde dit familiebedrijf, een grote speler in de audit- en boekhoudkundige sector, om haar HR beleid van binnenuit te versterken, in een context van overnames en integraties van verschillende bedrijfsculturen.

COVID-crisismanagement in de voedingssector

COVID zette de bedrijfswereld op z’n kop: sommigen bedrijven werden verplicht gesloten, anderen bleven voortdoen in zeer moeilijke omstandigheden. TwInsight zette zich in als crisismanager in  één van deze bedrijven in de voedingssector.

lees meer

COVID- Bedrijfscoaching in de ziekenhuissector

Covid dwong bedrijven om zich te stretchen. Ook TwInsight paste zich aan en werd een boeiende ervaring rijker.

lees meer

Organisatie Ontwikkeling en Change in de sector van brandveiligheid

De komst van een private equity partner brengt nieuwe ambities en kansen met zich mee. Om het bedrijf klaar te maken voor “the next level” werd beroep gedaan op TwInsight

Ontdek hoe TwInsight de organisatie versterkte zodat het strategisch plan van de toekomst ook daadwerkelijk realiseerbaar werd .

lees meer
Sfeerbeeld TwInsight

Organisatie Ontwikkeling in de voedingssector

Als de War for Talent in alle hevigheid losbarst is het slim om de focus op de Fight for Fit te richten, waarbij je met bijzondere aandacht luistert naar de stem van de al aanwezige medewerkers.

Ontdek hoe TwInsight een oplossing op maat helpt uit te werken met data uit verschillende bronnen.

lees meer

Integratie en Transformatie in de medische sector

Het is een uitdaging om 450 medewerkers uit vijf verschillende medische labo’s in Brussel te laten samenwerken als één organisatie met een eigen bedrijfsidentiteit.

Ontdek de key learnings van dit project.

lees meer
Sfeerbeeld TwInsight

TwInsight verwelkomt Passwerk in West-Vlaanderen!

Passwerk zet de kwaliteiten van personen met een autismespectrumprofiel (ASP) met een normale begaafdheid in voor het testen van software. Dankzij de uiterst professionele omkadering en de inzet van jobcoaches worden de competenties van alle Passwerk-medewerkers maximaal benut.

Lees meer