Home

  • Partner voor bedrijven in verandering

    Welkom bij TwInsight, jouw partner voor organisatieontwikkeling. Sinds jaren zijn we gepassioneerd door de continue dynamiek tussen strategische ambities, ondernemersplan, organisatiecultuur en organisatiestructuur in ondernemingen. Vanuit onze ruime ervaring binnen organisatieontwikkeling, change management, bedrijfscoaching en HR bouwen wij aan sterkere organisaties voor onze klanten. De sterkste ondernemingen hebben een triple A karakter
    Awareness - Alignment - Ambition

    Ontdek hoe ook jouw onderneming kan evolueren naar een Triple A Organisatie

analyse

Analyse en Advies

inzichten in de dynamieken van je onderneming

impactanalyse van externe factoren en trends


advies met concrete actiepunten

project

Implementatie

begeleiding bij
de opmaak van een strategisch plan

begeleiding van change projecten


organisatieontwerp
aangepaste structuur en processen
organisatiecultuur

advisor

Bedrijfscoaching

implementatie bij
organisatie ontwikkeling

ontwikkelen van leiderschap
versterken van teams

begeleiding bij de kanteling van functies naar rollen

swear

Wat wij beloven

Samen verwerven we inzichten in de dynamiek van uw bedrijfsvoering

We maken graag van elk van uw medewerkers een ambassadeur

Met een integrale benadering overschrijden we het klassieke silo-denken

Onze diensten

TwInsight adviseert, begeleidt en coacht bedrijven op vlak van strategie, organisatiecultuur en organisatiestructuur.

We analyseren de status waarin jouw bedrijf zich op vandaag bevindt, of het nu gaat over de interne structuur en de procesflows, de bedrijfscultuur, de interne gedragenheid van missie, visie en strategie, of de change-readyness. We gaan na in welke mate deze elementen onderling goed op elkaar afgestemd zijn. We bekijken de uitdagingen van jouw organisatie voor de toekomst. Dit doen we zowel op vlak van business,  HR als voor de ganse organisatie.

Welke zijn de uitdagingen voor jouw organisatie? Welke nieuwe markten en mogelijkheden zijn er? Hoe zien de producten en diensten van de toekomst er voor jou uit? Welke knowhow is al in huis? Welke profielen en medewerkers moeten  aan boord komen? Is het bedrijfsmodel van vandaag nog aangepast aan de verwachtingen van de omgeving? Zijn de juiste tools aanwezig? Beantwoordt het organisatiemodel nog aan de uitdagingen van morgen? 
Op basis van onze bevindingen formuleren we adviezen en aanbevelingen.

KMO’s kunnen voor advies beroep doen op onze erkenning als dienstverlener binnen de KMO portefeuille, en rekenen op gedeeltelijke financiële tussenkomst door de Vlaamse Overheid.
(ons erkenningsnummer: DV.A239778)

We begeleiden onze klanten graag in het initiëren van  verandering, én in het succesvol behalen van mijlpalen. 

Soms lopen we een eindje mee, bijvoorbeeld als HR interim manager, om een bepaalde cultuur mee te helpen installeren. We nemen de rol van change manager op in langlopende change projecten, met een externe focus  als troef om de organisatie voorbij de status quo te helpen.

We ontwerpen mee een nieuwe of aangepaste organisatiestructuur (en volgden daartoe de opleiding tot Senior Consultant in de Innovatieve Arbeidsorganisatie aan de Antwerp Management School). 

In strategische projecten begeleiden we het tot stand komen van een breed gedragen strategisch plan dat betrekking heeft op alle domeinen van jouw onderneming en met een brede aftoetsing aan de uitdagingen van de toekomst. 

Soms gaan we zelf concreet aan de slag op vlak van business development en onderzoeken nieuwe markten. Hierbij leggen we steeds ook mee de basis voor duurzame netwerken.

Onze passage in uw bedrijf is steeds van tijdelijke aard: bij ons vertrek is uw plan gedragen, uw project geborgd, de change geïnitieerd en geïnstalleerd en beschikt u over alle noodzakelijke tools voor opvolging en bijsturing. 


We blijven beschikbaar als “huispartner” voor tussentijdse bijsturing of opvolging indien gewenst.

Aan de toekomst van je bedrijf bouw je altijd samen met de mensen die het in de toekomst zullen waarmaken. Daarom investeren ook wij graag mee in mensen. Een onderneming is immers pas succesvol als haar medewerkers dat ook zijn. We maken graag van elke werknemer een ambassadeur van het bedrijf. We coachen leidinggevenden en strategische beslissingsnemers. We coachen teams, en begeleiden medewerkers op vlak van samenwerken, communicatie, en denken vanuit rollen eerder dan functies.

We zijn MBTI gecertifieerd en organiseren op aanvraag opleidingstrajecten in leiderschap en change management.

Wij beloven uw bedrijf voorbij de status quo te brengen.  Met onze no-nonsense aanpak en open stijl brengen wij niet alleen meer inzichten in de dynamieken van uw bedrijfsvoering, maar werken wij tegelijkertijd ook aan het intern draagvlak binnen de organisatie. Vanuit ons toekomstgericht profiel challengen we steeds de mate waarin uw onderneming klaar is voor de uitdagingen van morgen.

Uit onze klantenbevraging blijkt:

– dat wij hen altijd uitdagen en voorbij de status quo helpen

– dat wij makkelijk interne netwerken kunnen activeren

– dat wij een open source zijn, waarbinnen alles bespreekbaar en deelbaar is

– dat wij sterk zijn in het snel aanvoelen van de heersende bedrijfscultuur

– dat wij in staat zijn ons snel in te werken in complexe sectoren met multiple problematieken

– dat wij vanuit sprekende inzichten resultaatgericht coachen naar een inspirerend toekomstbeeld

– dat wij een externe onafhankelijke kracht zijn met een hoog gehalte aan insiders betrokkenheid 

Projecten in de Kijker

Sfeerbeeld TwInsight

Ontwikkelen van leiderschap in de voedingssector

Hoe breder de scope van een leidinggevende, hoe meer relatieve aandacht er nodig is voor de rol als coach eerder dan de traditionele aanpak als captain.

Ontdek hoe TwInsight kijkt naar deze uitdaging.

lees meer
Sfeerbeeld TwInsight

Lange Termijn Strategie in de voedingssector

In een voortdurend evoluerende markt is het juist belangrijk om als team een gedragen en ambitieus plan op te maken, dat richting geeft aan de toekomst en strategische keuzes inzichtelijk onderbouwt.
TwInsight nam die taak op zich in een West-Vlaams familiebedrijf, actief in de voedingssector.

Ontdek de key learnings van dit project.

lees meer

Trendrapporten Sociale Economie

Het Vlaams departement Werk en Sociale Economie (WSE) liet in vijf grote trendonderzoeken nagaan op welke manier Sociale Ondernemers in deze specifieke domeinen nieuwe diensten of producten zouden kunnen ontwikkelen.

De rapporten werden uitgevoerd door Deloitte in samenwerking met TwInsight, en het HIVA.

lees meer

Wat zeggen onze Klanten?

Onze klanten typeren ons als zeer gedreven en betrokken. Vanuit een no-nonsense stijl zetten wij mee de juiste toon, en slagen erin alle betrokkenen in de organisatie mee te krijgen. We hebben een uitstekende radar voor toekomstige trends en uitdagingen. We zijn niet de consultants van de vele theorieën maar gaan steeds praktisch en pragmatisch te werk. Ons enthousiasme werkt aanstekelijk!

“It’s a real pleasure working with and along side Marleen.
Here motivation, insights and go-getter attitude is contagious.
She brings experience and out-of -the box thinking but always very people-oriented solutions to the table. If your looking for a strong funny and positive power to boost your company and assist you in building a sustainable future you should give Marleen a call!”

Inge Timmermans

Change and Project Management-Vandelanotte

“Ik was vooral onder de indruk van de snelheid waarmee TwInsight onze organisatie en haar DNA heeft leren kennen.  Hierdoor waren zij in staat om een vliegende start te nemen en ons vanaf het begin met goede raad én daad bij te staan, en zo een echte meerwaarde voor ons te betekenen.”

Nikolas Vandelanotte

Managing Partner
Vandelanotte

“Zeer tevreden met de kwaliteit en de flexibiliteit van de dienstverlening als inhouse coach. Op korte termijn een zeer goede samenwerkingsrelatie en efficiënte resultaten kunnen bekomen.”

Evy Lekens

Stafmedewerker HR
AZ Damiaan

“Twinsight is een zeer ondernemende partner met een uitgesproken visie op ondernemen. Hun typische “no nonsense” aanpak maakt onze samenwerking iedere keer opnieuw bijzonder aangenaam. Ze kijken met een frisse blik naar ondernemen zonder de realiteit uit het oog te verliezen.”

Stijn Vandeweyer

Deloitte

“Wij bevelen TwInsight aan voor hun professionele aanpak, hun voortdurend positief meedenken, hun actiegerichtheid, hun uitgebreid netwerk en hun juiste toon in communicatie, hun marktkennis en niet te vergeten voor de aangename en warme samenwerking die wij nog steeds mogen ervaren.”

Lees hier onze aanbeveling
op LinkedIN

Nico De Cleen & Dirk Rombaut

Passwerk/TRplus

“Voor de herdefiniëring van onze missie en visie en voor de uitwerking van een concreet en werkbaar organisatiemodel lieten wij ons bijstaan door TwInsight. De gedrevenheid van hun aanpak werkte aanstekelijk op alle betrokken deelnemers. Tot grote tevredenheid van trefpunt Zorg en zijn partners.”

Sofie Van Hecke & collega’s

Team Trefpunt Zorg

Laatste Nieuws

Sorry, no results were found.

Contacteer Ons