Home

  • Wij TwInsighten met onze klanten

    Welkom bij TwInsight, jouw partner voor Strategic Business Improvement en Transformation. Samen met onze klanten verwerven we inzicht in de dynamieken van hun onderneming. We adviseren, ontwikkelen en implementeren strategieën, én begeleiden verandertrajecten. We overschrijden het klassieke silo-denken in "domeinen" van bedrijfsvoering zoals HR, Sales, Strategie, ea. Vanuit een integrale benadering leggen we de onderlinge dynamieken van bedrijfsvoering bloot én de interactie met de externe context.

analyse

Analyse en Advies

inzichten in de dynamieken van je onderneming

impactanalyse van externe factoren en trends

advies met concrete actiepunten

project

Implementatie

begeleiding bij
de opmaak van een strategisch plan

begeleiding van change projecten

organisatieontwerp (aangepaste structuur en processen)

organisatiecultuur
(HR)

advisor

Coaching

strategische begeleiding

leiderschap

het versterken van teams

individuele begeleiding bij de kanteling van functies naar rollen

swear

Wat wij beloven

Wat wij beloven?

TwInsighten is een werkwoord dat jouw organisatie voorbij de status quo helpt. Gegarandeerd!

Onze diensten

TwInsight adviseert, begeleidt en coacht bedrijven op vlak van strategie, organisatiecultuur en organisatiestructuur.

We analyseren de status waarin jouw bedrijf zich op vandaag bevindt, of het nu gaat over de interne structuur en de procesflows, de bedrijfscultuur, de interne gedragenheid van missie, visie en strategie, of de change-readyness. We gaan na in welke mate deze elementen onderling goed op elkaar afgestemd zijn. We bekijken de uitdagingen van jouw organisatie voor de toekomst. Dit doen we zowel op vlak van business,  HR als voor de ganse organisatie.

Welke zijn de uitdagingen voor jouw organisatie? Welke nieuwe markten en mogelijkheden zijn er? Hoe zien de producten en diensten van de toekomst er voor jou uit? Welke knowhow is al in huis? Welke profielen en medewerkers moeten  aan boord komen? Is het bedrijfsmodel van vandaag nog aangepast aan de verwachtingen van de omgeving? Zijn de juiste tools aanwezig? Beantwoordt het organisatiemodel nog aan de uitdagingen van morgen? 
Op basis van onze bevindingen formuleren we adviezen en aanbevelingen.

KMO’s kunnen voor advies beroep doen op onze erkenning als dienstverlener binnen de KMO portefeuille, en rekenen op gedeeltelijke financiële tussenkomst door de Vlaamse Overheid.
(ons erkenningsnummer: DV.A239778)

We begeleiden onze klanten graag in het initiëren van  verandering, én in het succesvol behalen van mijlpalen. 

Soms lopen we een eindje mee, bijvoorbeeld als HR interim manager, om een bepaalde cultuur mee te helpen installeren. We nemen de rol van change manager op in langlopende change projecten, met een externe focus  als troef om de organisatie voorbij de status quo te helpen.

We ontwerpen mee een nieuwe of aangepaste organisatiestructuur (en volgden daartoe de opleiding tot Senior Consultant in de Innovatieve Arbeidsorganisatie aan de Antwerp Management School). 

In strategische projecten begeleiden we het tot stand komen van een breed gedragen strategisch plan dat betrekking heeft op alle domeinen van jouw onderneming en met een brede aftoetsing aan de uitdagingen van de toekomst. 

Soms gaan we zelf concreet aan de slag op vlak van business development en onderzoeken nieuwe markten. Hierbij leggen we steeds ook mee de basis voor duurzame netwerken.

Onze passage in uw bedrijf is steeds van tijdelijke aard: bij ons vertrek is uw plan gedragen, uw project geborgd, de change geïnitieerd en geïnstalleerd en beschikt u over alle noodzakelijke tools voor opvolging en bijsturing. 


We blijven beschikbaar als “huispartner” voor tussentijdse bijsturing of opvolging indien gewenst.

Aan de toekomst van je bedrijf bouw je altijd samen met de mensen die het in de toekomst zullen waarmaken. Daarom investeren ook wij graag mee in mensen. Een onderneming is immers slechts succesvol als haar medewerkers dat ook zijn. We maken graag van elke werknemer een ambassadeur van het bedrijf. We coachen leidinggevenden en strategische beslissingsnemers. We coachen teams, en begeleiden medewerkers op vlak van samenwerken, communicatie, en denken vanuit rollen eerder dan functies.

We zijn MBTI gecertifieerd en geven MBTI opleidingen op aanvraag.

Wij beloven uw bedrijf voorbij de status quo te brengen.  Met onze no-nonsense aanpak en open stijl brengen wij niet alleen meer inzichten in de dynamieken van uw bedrijfsvoering, maar werken wij tegelijkertijd ook aan het intern draagvlak binnen de organisatie. Vanuit ons toekomstgericht profiel challengen we steeds de mate waarin uw onderneming klaar is voor de uitdagingen van morgen.

Uit onze klantenbevraging blijkt:

– dat wij hen steeds uitdagen en voorbij de status quo helpen

– dat wij makkelijk interne netwerken kunnen activeren

– dat wij een open source zijn, waarbinnen alles makkelijk bespreekbaar is

– dat wij heel snel een interne bedrijfscultuur aanvoelen

-dat wij in staat zijn om ons snel in te werken in complexe sectoren met multiple problematieken 

Projecten in de Kijker

Begeleiding Integratie- en Transformatieproject in de medische sector

Vijf grote ziekenhuizen in Brussel hertekenden de organisatie van hun 5 laboratoria in functie van een meer optimale kwaliteit, efficiëntie en dienstverlening.  Dit resulteerde in de bouw van één hypermodern labo, volledig aangepast aan de uitdagingen van morgen, en uitgerust … Read More

Sfeerbeeld TwInsight

Strategische planning 2020-2025 voor multinational in de voedingssector

Onze klant is één van de marktleiders in de Vlaamse voedingsindustrie. Dit bedrijf telt meer dan 2000 personeelsleden en 6 productie afdelingen, verspreid over gans België. Als procesbegeleider staan wij mee aan de wieg van de strategische planning voor 2020-2025, … Read More

Trendrapporten Sociale Economie

Onderzoeksrapporten tewerkstellingspotentieel sociale economie en toekomsttrends in enkele  sectoren

lees meer

Wat zeggen onze Klanten?

Onze klanten typeren ons als zeer gedreven en betrokken. Vanuit een no-nonsense stijl zetten wij mee de juiste toon, en slagen erin alle betrokkenen in de organisatie mee te krijgen. We hebben een uitstekende radar voor toekomstige trends en uitdagingen. We zijn niet de consultants van de vele theorieën maar gaan steeds praktisch en pragmatisch te werk. Ons enthousiasme werkt aanstekelijk!

“Twinsight is een zeer ondernemende partner met een uitgesproken visie op ondernemen. Hun typische “no nonsense” aanpak maakt onze samenwerking iedere keer opnieuw bijzonder aangenaam. Ze kijken met een frisse blik naar ondernemen zonder de realiteit uit het oog te verliezen.”

Stijn Vandeweyer

Deloitte

“Wij bevelen TwInsight aan voor hun professionele aanpak, hun voortdurend positief meedenken, hun actiegerichtheid, hun uitgebreid netwerk en hun juiste toon in communicatie, hun marktkennis en niet te vergeten voor de aangename en warme samenwerking die wij nog steeds mogen ervaren.”

Lees hier onze aanbeveling
op LinkedIN

Nico De Cleen & Dirk Rombaut

Passwerk/TRplus

“Voor de herdefiniëring van onze missie en visie en voor de uitwerking van een concreet en werkbaar organisatiemodel lieten wij ons bijstaan door TwInsight. De gedrevenheid van hun aanpak werkte aanstekelijk op alle betrokken deelnemers. Tot grote tevredenheid van trefpunt Zorg en zijn partners.”

Sofie Van Hecke & collega’s

Team Trefpunt Zorg

Laatste Nieuws

Sorry, no results were found.

Contacteer Ons