• Uw Strategische Partner in Toekomstgericht Ondernemen

    Welkom bij TwInsight! TwInsight ontwikkelt én implementeert strategieën die bedrijven, organisaties en de overheid klaar maken voor de toekomst.

Icoon Scanning

Scanning

Future Proof Impact Analyses en Change Readiness

driving-force

Driving force

Future Proof oplossingen, Strategische Lange Termijn Planning en Vernieuwende Business Modellen

Icoon Social Expertise

Wat wij beloven

Een brede kijk op de strategische uitdagingen van uw bedrijf, een intern gedragen strategisch plan én de tools voor opvolging en bijsturing

Onze diensten

TwInsight biedt professioneel advies én strategische begeleiding aan bedrijven met de nadruk op toekomstgericht ondernemen.

Impact Analyses en Change Readiness  

Permanent versnellende interne en externe veranderingen leggen veel druk op de duurzaamheid van een business en de mensen die er werken. TwInsight onderzoekt de impact van deze trends, en bepaalt het future proof niveau en de graad van change readiness.

Een rapport met aanbevelingen is maar zo goed als de praktische uitvoerbaarheid ervan: TwInsight analyseert niet alleen maar werkt ook proeftuinen uit en onderbouwt uw actieplan.

Oplossingen en vernieuwende business modellen 

The Proof of the pudding is always in the eating: TwInsight maakt de sprong van ‘denken en dromen’ naar ‘doen’, begeleidt de implementatie van oplossingen en/of van strategieën uit het vernieuwende business model.  Wij inspireren en dagen uit, wij confronteren en sturen bij.  Onze actiegerichtheid versterkt uw enthousiasme en gedrevenheid.  Dit geeft uw organisatie en uw medewerkers nieuwe zuurstof, en leidt tot meer succes.

Aan de toekomst van je bedrijf bouw je altijd samen met de mensen die het in de toekomst zullen waarmaken. Daarom gaan wij steeds in nauw overleg met alle betrokken partijen, en kiezen we via onze aanpak voor de uitbouw van breed gedragen  strategische plannen.  We waken erover dat de nodige structurele onderbouw in het bedrijf geborgd wordt: ondersteunende tools verfijnen we of bouwen we samen verder uit. We bewaken hierbij de brede invalshoek, vanuit alle aspecten van het ondernemen. Onze passage in uw bedrijf is steeds van tijdelijke aard: bij ons vertrek is uw strategisch plan gedragen, geborgd, en beschikt u over alle noodzakelijke tools om deze nauwgezet op te volgen en indien nodig bij te sturen. 

Projecten in de Kijker

Begeleiding Integratie- en Transformatieproject in de medische sector

Vijf grote ziekenhuizen in Brussel hertekenden de organisatie van hun 5 laboratoria in functie van een meer optimale kwaliteit, efficiëntie en dienstverlening.  Dit resulteerde in de bouw van één hypermodern labo, volledig aangepast aan de uitdagingen van morgen, en uitgerust … Read More

Sfeerbeeld TwInsight

Strategische planning 2020-2025 voor multinational in de voedingssector

Onze klant is één van de marktleiders in de Vlaamse voedingsindustrie. Dit bedrijf telt meer dan 2000 personeelsleden en 6 productie afdelingen, verspreid over gans België. Als procesbegeleider staan wij mee aan de wieg van de strategische planning voor 2020-2025, … Read More

Trendrapporten Sociale Economie

Onderzoeksrapporten tewerkstellingspotentieel sociale economie en toekomsttrends in enkele  sectoren

lees meer

Wat zeggen onze Klanten?

Onze klanten zijn bedrijven, organisaties, overheidsinstellingen die geconfronteerd worden met een aan de arbeidsmarkt gerelateerde problematiek én met trends die de economische leefbaarheid van hun business model onder druk zetten.

“Twinsight is een zeer ondernemende partner met een uitgesproken visie op sociaal ondernemen. Hun typische “no nonsense” aanpak maakt onze samenwerking iedere keer opnieuw bijzonder aangenaam. Ze kijken met een frisse blik naar sociale economie zonder de realiteit uit het oog te verliezen.”

Stijn Vandeweyer

Deloitte

“Wij bevelen TwInsight aan voor hun professionele aanpak, hun voortdurend positief meedenken, hun actiegerichtheid, hun uitgebreid netwerk en hun juiste toon in communicatie, hun marktkennis en niet te vergeten voor de aangename en warme samenwerking die wij nog steeds mogen ervaren.”

Nico De Cleen & Dirk Rombaut

Passwerk/TRplus

“Voor de herdefiniëring van onze missie en visie en voor de uitwerking van een concreet en werkbaar organisatiemodel lieten wij ons bijstaan door TwInsight. De gedrevenheid van hun aanpak werkte aanstekelijk op alle betrokken deelnemers. Tot grote tevredenheid van trefpunt Zorg en zijn partners.”

Sofie Van Hecke & collega’s

Team Trefpunt Zorg

Laatste Nieuws

Sorry, no results were found.

Contacteer Ons