Cases

Sfeerbeeld TwInsight

Organisatie Ontwikkeling in de voedingssector

Als de War for Talent in alle hevigheid losbarst is het slim om de focus op de Fight for Fit te richten, waarbij je met bijzondere aandacht luistert naar de stem van de al aanwezige medewerkers.

Ontdek hoe TwInsight een oplossing op maat helpt uit te werken met data uit verschillende bronnen.

lees meer
Sfeerbeeld TwInsight

Ontwikkelen van leiderschap in de voedingssector

Hoe breder de scope van een leidinggevende, hoe meer relatieve aandacht er nodig is voor de rol als coach eerder dan de traditionele aanpak als captain.

Ontdek hoe TwInsight kijkt naar deze uitdaging.

lees meer

Integratie en Transformatie in de medische sector

Het is een uitdaging om 450 medewerkers uit vijf verschillende medische labo’s in Brussel te laten samenwerken als één organisatie met een eigen bedrijfsidentiteit.

Ontdek de key learnings van dit project.

lees meer
Sfeerbeeld TwInsight

Lange Termijn Strategie in de voedingssector

In een voortdurend evoluerende markt is het juist belangrijk om als team een gedragen en ambitieus plan op te maken, dat richting geeft aan de toekomst en strategische keuzes inzichtelijk onderbouwt.
TwInsight nam die taak op zich.

Ontdek de key learnings van dit project.

lees meer

Trendrapporten Sociale Economie

Het Vlaams departement Werk en Sociale Economie (WSE) liet in vijf grote trendonderzoeken nagaan op welke manier Sociale Ondernemers in deze specifieke domeinen nieuwe diensten of producten zouden kunnen ontwikkelen.

De rapporten werden uitgevoerd door Deloitte in samenwerking met TwInsight, en het HIVA.

lees meer

Netwerk Organisatie in de Zorg

Als een bescheiden organisatie snel evolueert naar een groot netwerk is strategische reflectie noodzakelijk om het succes toekomst bestendig te maken.

TwInsight nam die taak op zich.

lees meer