Trendrapporten Sociale Economie

Het Vlaams departement Werk en Sociale Economie (WSE) liet in vijf grote trendonderzoeken nagaan op welke manier Sociale Ondernemers in deze specifieke domeinen nieuwe diensten of producten zouden kunnen ontwikkelen.

De rapporten werden uitgevoerd door Deloitte in samenwerking met TwInsight, en het HIVA.

De Vlaamse economie is continu in beweging en staat voor grote uitdagingen. Nieuwe technologieën en trends betekenen nieuwe mogelijkheden voor producten en diensten. Deze veranderingen bieden een specifieke uitdaging voor sociale-economieondernemingen en de tewerkstelling van kansengroepen. Welke trends zullen een grote impact hebben op onze jobs en onze ondernemingen? En welke opportuniteiten brengen ze met zich mee?

Het Departement Werk en Sociale Economie liet daarom, in opdracht van de Vlaamse minister van Sociale Economie, vijf grote trendonderzoeken uitvoeren. In die trendonderzoeken wordt telkens eerst een trend geduid, wordt het tewerkstellingspotentieel ervan tegen het voetlicht gehouden en wordt geschetst waar de trend kansen schept voor de sociale economie, en welke drempels er daarbij eventueel nog zijn.

De rapporten werden uitgevoerd door Deloitte in samenwerking met TwInsight.

De volledige rapporten kan je hier terugvinden:

https://www.socialeeconomie.be/nieuws/trendrapporten-sociale-economie