Lange Termijn Strategie in de voedingssector

In een voortdurend evoluerende markt is het juist belangrijk om als team een gedragen en ambitieus plan op te maken, dat richting geeft aan de toekomst en strategische keuzes inzichtelijk onderbouwt.
TwInsight nam die taak op zich in een West-Vlaams familiebedrijf, actief in de voedingssector.

Ontdek de key learnings van dit project.

Key Learnings :

1 strategische lange termijn plannen combineren interne ambities en keuzes met externe uitdagingen

2 een strategische oefening brengt diepgaand inzicht in de dynamiek tussen de onderlinge disciplines

3 een krachtige strategie geeft richting en is tegelijk flexibel als de externe context dat vraagt

4 een team groeit tijdens een strategische oefening in gemeenschappelijkheid en gedragenheid

5 strategische keuzes bepalen mee de coherentie van de structuur en de cultuur van de organisatie

Context : Onze klant is één van de marktleiders in de Vlaamse voedingsindustrie. Dit bedrijf telt 1800 medewerkers in 6 productie afdelingen, verspreid over gans België.

TwInsight begeleidde het proces van de strategische planning voor 2020-2025, en dit voor alle disciplines: HR, Aankoop, Sales en Marketing, Productie en Finance.

Vanuit de overkoepelende groepsmissie, -visie en -targets werkte elk van deze horizontale bedrijfsdisciplines een vijfjarenplan uit. De verscheidenheid tussen de verschillende sites, de waaier aan uitdagingen op diverse domeinen, de marktsituatie en de ambitie om als bedrijf een duidelijke richting te kiezen voor de toekomst staan hierbij centraal.
TwInsight stuurt het proces aan, in zeer nauwe samenwerking met alle interne stakeholders en waakt over de samenhang ervan.

Het eindresultaat is een gedetailleerd vijfjaren plan, waarin de belangrijkste strategische beslissingen voor de toekomst bepaald zijn, en de basis vormen voor het budget.
Jaarlijks is er een update van de uitgangspunten en de realisaties van dit plan, en een bevestiging of aanpassing van de genomen beslissingen.

Sfeerbeeld TwInsight