Netwerk Organisatie in de Zorg

Als een bescheiden organisatie snel evolueert naar een groot netwerk is strategische reflectie noodzakelijk om het succes toekomst bestendig te maken.

TwInsight nam die taak op zich.

Toekomsttraject Trefpunt Zorg

TwInsight begeleidde het Trefpunt Zorg in haar zoektocht naar een aangepast organisatiemodel voor de toekomst.

Trefpunt Zorg is een netwerkorganisatie met een sterke focus op het verbinden van zorg-gerelateerde partijen in regio Brugge, West-Vlaanderen en ondertussen ook daarbuiten. Het Trefpunt ontstond vanuit een klein aantal partners en groeide in sneltempo uit tot één van de meest dynamische en succesvolle netwerkorganisaties die op vandaag actief is binnen haar werkdomein in de regio.

De zeer snelle evolutie van een bescheiden organisatie naar een groot succesvol netwerk zorgde voor diversiteit tussen de aangesloten partners die zich elk vanuit hun eigen motivatie, verwachtingen en noden op het Trefpunt beroepen. Mits behoud van het bestaande personeelsbestand, maar binnen een continu veranderend zorglandschap was er nood aan een strategische oefening.

Het resultaat van deze oefening is een gedragen missie en visie die aansluit bij het Trefpunt Zorg van de toekomst, een hernieuwde partnerschapsstructuur, de oprichting van een adviescomité en een bijgestuurd financieringsmodel.

Trefpunt Zorg is intussen structureel verankerd in de schoot van de POM West-Vlaanderen.