Analyse en Advies

Begeleiding Familiebedrijf in transitie

Familiebedrijven zijn sterk verankerd in West-Vlaanderen en vormen een sterke pijler van de Vlaamse economie.  Een warme bedrijfscultuur waarbij iedere medewerker voor de volle 100% deel uitmaakt van één grote familie is vaak één van de aantrekkelijke eigenschappen.  Meestal zijn zij als bedrijf incrementeel gegroeid, samen met de groei van hun succes. De uitdagingen op vlak van organisatieontwikkeling in tijden van volle internationalisering en economische groei zijn dan ook uiterst boeiend. Samen met de dynamiek tussen generaties en de shift naar de jongere generatie maakt dit van familiebedrijven ideale klanten voor TwInsight.

lees meer
Sfeerbeeld TwInsight

Lange Termijn Strategie in de voedingssector

In een voortdurend evoluerende markt is het juist belangrijk om als team een gedragen en ambitieus plan op te maken, dat richting geeft aan de toekomst en strategische keuzes inzichtelijk onderbouwt.
TwInsight nam die taak op zich in een West-Vlaams familiebedrijf, actief in de voedingssector.

Ontdek de key learnings van dit project.

lees meer

Trendrapporten Sociale Economie

Het Vlaams departement Werk en Sociale Economie (WSE) liet in vijf grote trendonderzoeken nagaan op welke manier Sociale Ondernemers in deze specifieke domeinen nieuwe diensten of producten zouden kunnen ontwikkelen.

De rapporten werden uitgevoerd door Deloitte in samenwerking met TwInsight, en het HIVA.

lees meer

Netwerk Organisatie in de Zorg

Als een bescheiden organisatie snel evolueert naar een groot netwerk is strategische reflectie noodzakelijk om het succes toekomst bestendig te maken.

TwInsight nam die taak op zich.

lees meer