Begeleiding Integratie- en Transformatieproject in de medische sector

Vijf grote ziekenhuizen in Brussel hertekenden de organisatie van hun 5 laboratoria in functie van een meer optimale kwaliteit, efficiëntie en dienstverlening.  Dit resulteerde in de bouw van één hypermodern labo, volledig aangepast aan de uitdagingen van morgen, en uitgerust met de meest moderne technologie.  Onze klant is hiermee een échte voorloper in Europa. De oudere reeds bestaande laboratoria kregen een andere invulling en werken op die manier als kleinere lokale activiteitencentra op de sites van de betrokken ziekenhuizen. 

Het effect op de ruim 450 medewerkers was enorm : fysieke verhuis van werkplaats, nieuwe werkmethodes, meerdere juridische werkgeversrelaties op dezelfde werkvloer, wijziging van model van aansturing van een hiërarchische naar een matrixstructuur, nieuwe collega’s, minder medewerkers in zijn totaliteit, intergenerationele verschillen, meerdere bedrijfsculturen om te versmelten tot één identiteit.

TwInsight begeleidde deze transformatie op HR vlak, in nauwe samenwerking met het lokale management team. Onze aanpak focuste zich op vier met elkaar gelinkte werkterreinen :

de positionering van het nieuwe laboratorium vanuit een positieve bedrijfsidentiteit, het versterken van leidinggevenden en kadermedewerkers in hun rol, het versterken van het business model met haar onderliggende bedrijfsdoelen en een set van management principes, en derealisatie van een perfecte koppeling van het transitieplan aan het medisch-operationeel plan.

Onze klant slaagde erin om de moeilijkste periode van het veranderingstraject succesvol af te ronden en een sterker model voor de toekomst uit te bouwen.