Onze Diensten

Vakkundig Professioneel Advies én Strategische Begeleiding

TwInsight biedt professioneel advies én strategische begeleiding aan bedrijven met de nadruk op toekomstgericht ondernemen.

Impact Analyses en Change Readiness  

Permanent versnellende interne en externe veranderingen leggen veel druk op de duurzaamheid van een business en de mensen die er werken. TwInsight onderzoekt de impact van deze trends, en bepaalt het future proof niveau en de graad van change readiness.

Een rapport met aanbevelingen is maar zo goed als de praktische uitvoerbaarheid ervan: TwInsight analyseert niet alleen maar werkt ook proeftuinen uit en onderbouwt uw actieplan.

Oplossingen en vernieuwende business modellen 

The Proof of the pudding is always in the eating: TwInsight maakt de sprong van ‘denken en dromen’ naar ‘doen’, begeleidt de implementatie van oplossingen en/of van strategieën uit het vernieuwende business model.  Wij inspireren en dagen uit, wij confronteren en sturen bij.  Onze actiegerichtheid versterkt uw enthousiasme en gedrevenheid.  Dit geeft uw organisatie en uw medewerkers nieuwe zuurstof, en leidt tot meer succes.

Ondernemen met Maatschappelijke Verantwoordelijkheid en Inclusie

‘Werken’ is sociaal gezien één van de hoekstenen van onze maatschappij, wat niet voor iedereen aan de orde is.  Wanneer we de traditionele kijk op jobs en mensen aanvullen met de principes van inclusie en maatwerk, openen er zich bijzondere opportuniteiten en bijkomende mogelijkheden om meer business te realiseren met meer mensen aan het werk, óók de moeilijker inzetbare. TwInsight is met haar uitgebreide expertise uw ideale partner.    

Contacteer Ons