Strategische planning 2020-2025 voor multinational in de voedingssector

Onze klant is één van de marktleiders in de Vlaamse voedingsindustrie. Dit bedrijf telt meer dan 2000 personeelsleden en 6 productie afdelingen, verspreid over gans België. Als procesbegeleider staan wij mee aan de wieg van de strategische planning voor 2020-2025, en dit voor alle disciplines: HR, aankoop, sales en marketing, productie, en Finance.

Vanuit de overkoepelende groepsmissie, -visie en -targets werkt elk van deze horizontale bedrijfsdisciplines een vijfjarenplan uit. De verscheidenheid tussen de verschillende sites; de waaier aan uitdagingen op diverse domeinen; de marktsituatie; en de keuze om als bedrijf een duidelijke richting te kiezen voor de toekomst staan hierbij centraal. TwInsight stuurt het proces aan, in zeer nauwe samenwerking met alle interne stakeholders en waakt over de samenhang ervan.

Het eindresultaat is een gedetailleerde vijfjarenplanning, die de basis vormt voor het budget van de komende jaren, en het fundament voor de belangrijkste strategische beslissingen van dit bedrijf in de toekomst.